BemanningSFÖRETAG inom vård och omsorg

ARBETA SOM VÅRDKONSULT
– BÅDE TRYGGHET
OCH FRIHET

Vi på Bonliva strävar efter att vara det bemanningsföretag inom vård, skola och omsorg som ständigt arbetar för förbättring. Sedan starten 2011 har vi agerat efter en vision om en mer jämlik vård och omsorg i hela Norden som start, för bättre liv.

Hitintills har över 4000 hyrläkare, socionomkonsulter, hyrsjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, psykologer, undersköterskor, lärare och medicinska sekreterare arbetat tillsammans med oss. Vill du också vara med och förbättra vår sjukvård, omsorg och skola?

Vilken slags
HJÄLTE
är du?

Är du läkare, sjuksköterska, medicinsk sekreterare, psykolog, fysio- och arbetsterapeut, lärare, farmaceut, undersköterska, socionom eller har du nån annan kompetens inom vård och omsorg? Tack vare dig och ditt hantverk kan vi tillsammans med arbetsgivare inom välfärden i Sverige och Norge bidra till att skapa ett bättre liv – både i förebyggande och akut syfte. Välj din kategori nedan, så guidar vi dig längs vägen.