fbpx

Om OSS

Vårdkraft För
ett bättre liv

 

 

 

 

 

Läs våra senaste nyheter här

Vårdkonsult

Bonliva symbol

Vårdgivare

HYRLÄKARE, SJUKSKÖTERSkA, SOCIONOMKONSULT?

Bonliva står för den goda kraften, för en mer jämlik vård och omsorg, för bättre liv. Vår strävan är att ingen arbetsplats ska sakna arbetskraft där det behövs, och ingen patient eller klient ska behöva känna sig otrygg eller få vänta alldeles för länge.

Med jämlikhet och förbättringsglädje som ledord bemannar och rekryterar vi inom hälso- och sjukvård i Sverige och Norge med högt kvalitetssäkrade och engagerade vårdkonsulter; läkare och sjuksköterskor inom psykiatri, kirurgi, primärvård, oftalmologi, radiologi och medicin samt med socionomer, terapeuter och medicinska sekreterare.

Sedan starten 2011 har vi arbetat nischat för att lättare kunna erbjuda alla vårdkonsulter rätt förutsättningar inom sitt medicinska område. Varmt välkommen till oss!

FRÅN LUNGMEDICIN TILL VÅR TIDS HJÄLTAR

 

Bonliva föddes i ett litet rum på 14 kvm i Solna Business Park i Stockholm. Vi startade med lungmedicin i Västernorrland med visionen om en mer jämlik vård och omsorg, där vi kunde stödja branschen och förbättra kontinuiteten med återkommande och högt kvalitétssäkrad vårdpersonal. Förutsättningarna för vård i Västernorrland var exempelvis betydligt sämre än i Uppsalaregionen. Vi ville höja standarden för branschens vårdkonsulter och skapade därför en målsättning om att höja kvalitetsnivån överlag för en mer patientsäker vård.

Drabbas du av lungcancer är chanserna att överleva olika inom våra 21 landsting där vårdköer och kompetenser skiljer sig. Medicintillgången i Västernorrland kan se annorlunda ut än i exempelvis Medelpad och den senaste forskningen predikas inte av samtliga inom vården. På så sätt skapas ojämlikhet och patientsäkerheten försämras. Arbetsbelastningen ökar dessutom och tiden med patienten minskar i jämförelse med andra europeiska länder. Trender har visat att motivationen gått ned och att vårdpersonal slutar för tidigt eller byter yrke. Att skapa Sveriges bästa arbetsgivare som ett komplement inom den gemensamma vården och omsorgen är ett värde vi strävar efter. Vårdpersonal är vår tids riktiga hjältar.

Vi är idag en av Sveriges största vårdbemanningsaktörer som förser sjukhus, vårdcentraler och kommuner med läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer och medicinska sekreterare i Sverige och Norge. Vår ambition är att förbättra nordisk sjukvård genom ökad tillgänglighet i form av återkommande och högkvalificerade bemanningslösningar med visionen om jämlik sjukvård. Bonliva, tidigare Doc-Connect, har växt organiskt sedan starten 2011 och har bland annat utnämnts till Mästargasell 2019. Idag består vi av över 100 egna anställda och fler än 3900 vårdkonsulter har arbetat för oss sedan starten i takt med att behovet av resursinsatser inom vården ökat. Huvudkontoret finns i Stockholm och ett norrlandskontor i Gävle.