Så här går det till

INFÖR

Intresseanmälan
Du gör din intresseanmälan direkt här eller via att kontakta någon av oss nischade bemanningskonsulter.

Intervju
Våra bemanningskonsulter inom ditt område ringer upp dig för en intervju. Vi stämmer då av vilken bakgrund och erfarenhet du har, vad som utvecklar dig, vad du främst vill bidra inom och vilka behov och drivkrafter just du har i livet. Vi skapar en fullständig kompetensbeskrivning utifrån intervjun och ditt CV samt förklarar processen för dig så du känner dig väl insatt i alla led.

Kvalitetskontroll
Efter intervjun gör vi en kvalitetskontroll hos Socialstyrelsen och IVO samt begär utdrag från belastningsregister. Vi gör en referenstagning på 3 referenser, där minst 2 behöver vara chefer och minst en din senaste chef. Vi inhämtar även en hälsodeklarationen från dig som hanteras av kontrollerad personal och genomförs med säker identifiering. Information som framgår i hälsodeklarationen raderas som utgångspunkt inom två veckor och ersätts med ett intyg som sparas i högst fem år.

Välj uppdrag!
Därefter tar vi fram uppdragsförslag som du får möjlighet att ta ställning till som matchar din kompetens och dina önskemål.

Information och guidning
Vi är noggranna med att se till att du känner dig trygg och bekväm i uppdraget vi har i åtanke. När du och uppdragsgivaren accepterar ordnar vi med allt det administrativa kring uppdraget – du behöver alltså inte oroa dig för resor, boende, avtal eller försäkringar. Vi löser det!

UNDER

Stärk vården
Nu är det bara att åka ut och bidra med din kompetens. Var en hjälte! Oroa dig inte, vi finns med dig hela vägen, så är det någonting du skulle känna dig osäker över eller fundera på, hör av dig till oss när du vill så finns vi där för dig.

Hur trivs du?
Under ditt uppdrag stämmer vi kontinuerligt av med dig och arbetsgivaren för att se att allt flyter på eller om det är något vi kan hjälpa till med.

EFTER

Rapportering och utbetalning

Du skickar in din signerade tidrapport till din bemanningsansvariga och därefter betalar vi ut din lön eller din faktura inom 10 dagar från att vi mottagit tidrapporten

Utvärdering

Efter uppdraget gör vi en utvärdering tillsammans med dig och ser över hur du trivdes, om du har eventuella förbättringsåtgärder samt hur du önskar planera för framtiden. Vi finns här för dig även efter ditt uppdrag.

Vill du veta mer?

Gör din intresseanmälan direkt via formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.