Om oss

GRUNDARNA

HAR ORDET 

När Bonlivas historia tog fart på ett kontor i Solna Business Park våren 2011 hade vi läst mycket om stafettläkare i media där de utmålades som en belastning för vården, snarare än en resurs.

Vi insåg då att trots kritiken skulle vården fallera utan stafettinsatser. Därför ville vi förändra och vitalisera läkarbemanningsbranschen och vi såg att det fanns mycket att förändra till det bättre.

Idén byggde på att förmedla återkommande läkare till en och samma plats under en längre tid. Vår övertygelse var att bemanning med hög kontinuitet skulle möjliggöra avlastning för ordinarie personal. Det skapar en mer trivsam arbetsmiljö vilket minskar risken för uppsägningar och bristande kvalitet. Därför började vi med att byta ut ordet stafettläkare till resursläkare.

När Doc-Connect Nordic, nuvarande Bonliva, startades hade vi många utmaningar framför oss som vi arbetade hårt för, såsom att hitta resurser som kunde tänka sig att ta vårduppdrag med kort varsel i de områden som behovet var som störst. Många sjukhus och vårdcentraler var nedläggningshotade som vi bidrog till att bygga upp igen med läkare som kunde agera med en hög kontinuitet och anpassa sig efter vårduppdragets karaktär. Vi valde även tidigt att nischa in oss inom olika verksamhetsområden för att möta de behov som marknaden då hade och fortfarande har. Första området blev Doc-Medicin – bemanning inom det internmedicinska området.

Vårt signum blev att visa uppskattning och lyfta fram läkarnas insats, och anpassa arbetsförhållandet med individens fas i livet eftersom vi såg att det inte gjordes i den utsträckning som krävdes, vilket vi förstå inte hanns med då många arbetsplatser var underbemannade. Vi ville även vara tillgängliga, flexibla och samtidigt personliga för både vårdkonsulterna och vårdgivarna.

Identiteten vi skapade kontrasterade från övriga på marknaden. Vi såg dominerande aktörer som en utmaning istället för ett hot för vi ville förbättra på ett annat sätt. Tack vare dedikerade medarbetare med ett holistiskt tänkande, kämparglöd och en genuin drivkraft för individen, vårdsektorn och livet däremellan har vi vuxit.

Idag, över tio år senare erbjuder vi bemanning och rekrytering inom 12 verksamhetsområden i Sverige och i Norge. Över 4400 vårdkonsulter har arbetat för oss och vi har hjälpt samtliga regioner med trygga bemanningslösningar.

Vår vision är att alla ska ha rätt till god sjukvård oavsett var man bor i landet. Utan de resurser som arbetar tillsammans med oss hade patienter i glesbygden inte fått den vård de har rätt till. Vården hade blivit ännu mindre jämlik, risken för vårdskador hade ökat och vårdplatserna sannolikt minskat. Överbelastningen hade blivit ohållbar och bristen på rätt resurser hade förmodligen tvingat vårdplatser att stängas.

Lika viktigt som det är att bidra till att stötta upp vårdkonsulternas arbetsmiljö och få dem att stanna kvar i yrket är det att alla patienterna ska få den vård och bemötande som den förtjänar.

Vi har en viktig uppgift framför oss och vi är mycket tacksamma för att våra medarbetare och vårdkonsulter vill vara med på denna spännande resa – för bättre liv.

Maria & Fredrik

Grundare Bonliva

Nästa

Historia