fbpx

Jubileumsutmaningen juni 2021

BONLIVA – 10 ÅR
JUBILEUMSUTMANINGEN

TILLSAMMANS GÅR VI FÖR DE SOM INTE KAN

Under fem dagar i juni antog vi på Bonliva tillsammans med våra konsulter en jubileumsutmaning. För varje kilometer vi gick eller sprang under de fem dagarna donerade vi på Bonliva 5 kr till en av tre livsviktiga organisationer. Målet var att samla ihop tillräckligt med kilometer under utmaningen så att vi kunde donera 10 000 kr var till de tre organisationerna. Vi vill tacka alla er som deltog i vår jubileumsutmaning för ert deltagande och insats! Tillsammans gick och sprang vi tusentals kilometer runt om i hela Skandinavien under fem livsviktiga dagar.

Vi kunde inte önskat oss en bättre jubileumspresent än det engagemang ni visat för bättre hälsa och bättre liv. Tillsammans med er uppnådde vi vårt uppsatta mål och tack vare er har vi på Bonliva donerat 10 000 kr vardera till  Alzheimerfonden, Barncancerfonden och Tobiasregistret. Organisationer som för forskningen framåt för flera generationer och bidrar till en bättre vård och omsorg för många drabbade, både i Sverige och internationellt.

Tack för att ni tillsammans med oss bidragit till att tre livsviktiga organisationer kan fortsätta sitt arbete, samtidigt som du gjort något gott för dig själv. Vi hoppas du tyckte det var kul!


 

 

ALZHEIMERFONDEN

Demenssjukdomar är de enda av våra folksjukdomar som fortfarande är helt obotliga och till hundra procent dödliga. Stora framsteg har gjorts den senaste tid inom forskningen, men mer resurser behövs för att nå ändå fram. Det går att minimera risken att få demenssjukdomen Alzheimers genom ett mer aktivt liv. Läs mer om Alzheimerfonden här.

 

BARNCANCERFONDEN

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Barn som drabbas av cancer ska bara inte överleva – de ska kunna leva också. Läs mer om Barncancerfonden här.

 

TOBIASREGISTRET

Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med blodstamceller. Att hitta en passande givare är ofta den enda chansen till att överleva. Tobiasregistret ger sig inte förrän alla som är i behov av nya friska stamceller hittar sin perfekta match. Läs mer om Tobiasregistret här.