Vår historia

VISIONEN OM EN

MER JÄMLIK VÅRD

2011

Doc-Connect föds i ett 14 kvm rum i Solna Business Park i Stockholm av Fredrik Olsmar och Maria Längquist. Först ut var läkarbemanning för lungmedicin inom verksamhetsområdet Doc-Medicin.

Bolaget startas med målet att förbättra kontinuiteten hos lungkliniken i Västernorrland då förutsättningarna var betydligt sämre jämfört med exempelvis Stockholmsregionen.

Visionen om en mer jämlik vård oberoende av var i landet patienten bor föds.

Begreppet ”stafettläkare” skrotas hos oss då vår kärnverksamhet innebär att erbjuda resursläkare med fokus på hög kontinuitet och långsiktighet.

2012

Vi anställer vår femte medarbetare och femtionde vårdkonsult.

Nya läkarområden etableras och vi anställer fler medarbetare för att täcka den stora efterfrågan.

Våra läkarteam för Primärvård och Psykiatri startas vilket också innebär en flytt till nytt, större kontor.

Kontinutetsindex etableras internt.

2013

Sjukskötersketeamet på Bonliva lanseras med kraft, passion och vilja att förbättra för alla sjuksköterskor i landet.

2014

Bolaget väljer att sätta hårdare interna kvalitetskrav än samtliga regioners krav i Sverige för en säkrare vård.

Vi bemannar med 100 konsulter runt om i vården under en och samma vecka.

Vi etablerar verksamhet i Norge.

2015

Vi blir för första gången gasellnominerade och har nu 200 konsulter ute på fältet under en och samma vecka.

Vi främjar hälsan och startar Running Club i Hagaparken där vi springer varje vecka för att få upp flåset och leva som vi lär.

Vi flyttar till större lokaler i takt med att vi nu är 30 egna medarbetare på kontoret.

2016

Vi är Sveriges tredje största vårdbemanningsföretag.

Vi blir upphandlade i Norges rikstäckande upphandling HINAS som en av nio aktörer.

Bolaget blir ISO-certifierat.

Vi flyttar till nuvarande kontor på Sankt Eriksgatan i Health Science District Stockholm då vi hunnit växa till 60 medarbetare på kontoret.

Vi firar 5 år, nu med 50 medarbetare och 300 konsulter på fältet under en och samma vecka.

Vi blir nominerade till DI-gasellen ytterligare en gång.

Vi startar psykologbemanning samt bemanning av medicinska sekreterare.

Vi lanserar ett kvalitetsråd internt, för att fortsatt kunna säkerställa högsta kvaliteten på marknaden i takt med att vi växer.

Vi mottager högsta kreditvärdighet.

Team Socionom startas med det tydliga målet att förse socialkontor runt om i landet med högt kvalitetssäkrad personal.

2017

Vi byter namn till Bonliva för att förena alla våra nischade områden under ett och samma namn, samt förenkla för vår omvärld i kommunikationen med oss.

2018

Vi når vårt uppsatta mål om Sveriges marknadsledande bemannings- och rekryteringsaktör inom vård och omsorg. 

Vi samlas under Vision 2050 vilket är en plattform med flera nya delmål vars syfte är att möjliggöra och bidra till ett bättre liv; för våra konsulter, för våra vårdgivare – för samhället.

2019

Vi blir Skandinaviens ledande bemannings- och rekryteringsaktör inom vård och omsorg.

Vårt första avtal gällande sjuksköterskebemanning i Norge träder i kraft, vilket leder till att vi nu kan erbjuda uppdrag i hela Norge även för sköterskor.

Vi passerar 100 medarbetare internt och 4000 konsulter som arbetat för Bonliva.

2050

Vi tror på ett bättre liv

En mer jämlik vård och omsorg med fokus på att fler får vård i tid och där patientsäkerheten inte är i fara. Fler vill arbeta inom välfärden och fler kan arbeta och vara stolta över sitt yrke när det finns en balans mellan arbetsliv och livet i sin helhet. De stora hjältarna är all välfärdspersonal och det är de som hyllas världen om.

Vi lovar att arbeta för det bättre livet – för våra medarbetare, för alla vårdkonsulter och vårdgivare men framförallt för alla som lever och någon gång kommer behöva vård eller omsorg – oavsett vart i världen du befinner dig.