fbpx

Vår historia

BÄttre liv
jämlik vård
Balans i livet

 

2011

Doc-Connect föds i ett 14 kvm rum i Solna Business Park i Stockholm av Fredrik Olsmar och Maria Längquist. Först ut var läkarbemanning för lungmedicin inom verksamhetsområdet Doc-Medicin.

Bolaget startas med målet att förbättra kontinuiteten hos lungkliniken i Västernorrland då förutsättningarna var betydligt sämre jämfört med Stockholmsregionen.

Visionen om en mer jämlik vård oberoende av var i landet patienten bor föds. Även en nollvision om att ingen vårdkonsult som anlitas via oss ska leda till en Lex Maria anmälan.

Begreppet ”stafettläkare” skrotas hos oss då vår kärnverksamhet innebär att erbjuda resursläkare med fokus på hög kontinuitet och långsiktighet.

2012

Vi anställer vår 5:e medarbetare och 50:e vårdkonsult.

Nya läkarområden etableras och vi anställer fler medarbetare för att täcka den stora efterfrågan.

Doc-primärvård och Doc- psykiatri startas vilket innebär en flytt till ett nytt kontor på Karlavägen.

Kontinutetsindex etableras.

2013

Nurse-Connect föds med kraft, passion och vilja att förbättra för alla sjuksköterskor i landet.

2014

Bolaget väljer att sätta hårdare kvalitetskrav än samtliga landstingskrav i Sverige för en säkrare vård.

Nytt kontor på Markvardsgatan och vi bemannar med 100 konsulter på fältet under en vecka.

Doc-Connect etableras i Norge och idén om nya områden växer fram mot slutet av året.

2015

Vi blir gasellnominerade och har nu 200 konsulter ute på fältet under en och samma vecka.

Vi främjar hälsan och startar Running Club i Hagaparken där vi springer varje vecka för att få upp flåset och leva som vi lär.

Vi flyttar till större lokaler på Gävlegatan i takt med att vi nu är 30 egna medarbetare på kontoret.

2016

Doc-Connect är Sveriges tredje största vårdbemanningsföretag.

Vi blir upphandlade i Norges rikstäckande upphandling HINAS som en av nio aktörer.

Bolaget blir ISO-certifierat.

Vårt fortbildningsprogram startas med bland annat lansering av ett av Sveriges största medicinska uppslagsverk för våra konsulter som arbetar med kontinuitet. Ett led i visionsarbetet för främjandet av fortbildning.

Vi flyttar till ett nytt kontor på Sankt Eriksgatan i Health science district Stockholm då vi blivit 60 medarbetare på kontoret.

Vi firar 5 år och 50 medarbetare och har nu 300 konsulter på fältet under en vecka.

Vi blir nominerade till DI-gasellen.

Vi startar psykologbemanning samt bemanning av medicinska sekreterare.

Vi öppnar två nya lokalkontor i Karlskrona och Örnsköldsvik.

Vi lanserar ett kvalitetsråd internt i takt med att vi växer.

Vår konsult Christian som jobbar som röntgensjuksköterska blir anställd på kontoret som bemanningsansvarig inom bemanning av röntgensjuksköterskor.

Högsta kreditvärdighet sedan 2015.

Fortbildningsprogram instiftas.

Socionombemanningen startas.

2017

Vi byter namn till Bonliva för att förena alla våra nischade områden under ett och samma namn och förenkla för vår omvärld i kommunikationen med oss.

Vi lanserar Connect-Stipendiet som delas ut till alla konsulter som arbetar med hög kontinuitet. I samband med detta erbjuds en skräddarsydd fortbildningsplan.

2050

Vi tror på ett bättre liv

En mer jämlik vård och omsorg med fokus på att fler får vård i tid och där patientsäkerheten inte är i fara. Fler vill arbeta inom välfärden och fler kan arbeta och vara stolta över sitt yrke när det finns en balans mellan arbetsliv och livet i sin helhet. De stora hjältarna är all välfärdspersonal och det är de som hyllas världen om.

Vi lovar att arbeta för det bättre livet – för våra medarbetare, för alla vårdkonsulter och vårdgivare men framförallt för alla som lever och någon gång kommer behöva vård eller omsorg – oavsett vart i världen du befinner dig.