Samtycke bemanningsuppdrag

Jag samtycker till att Bonliva behandlar mina personuppgifter för att hålla kontakten med mig och för att förmedla lämpliga bemanningsuppdrag mellan mig och Bonlivas kunder.
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hålla kontakten med dig och för att förmedla lämpliga bemanningsuppdrag mellan dig och våra kunder. Behandlingen innefattar exempelvis lagring, genomförande av kvalitets- och behörighetskontroller hos relevanta myndigheter och register (såsom Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)) samt kontakt med referenser. Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter i Bonlivas integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på dataskydd@bonliva.se.