att jobba som konsult

FORTBILDNING

 

Vår vision om att skapa en mer jämlik vård och omsorg ligger djupt rotad i oss. Studier visar att det råder stora ojämlikheter inom svensk sjukvård och samtidigt ser vi att det inte finns några reglerade krav på fortbildning i Sverige. Var femte läkare får exempelvis ingen fortbildning alls trots att den medicinska informationen fördubblas var femte år och 64 % av landets allmänläkare anser att de inte har möjlighet att utveckla sin kompetens. Dessutom visar siffror att fortbildningen har minskat med 25 % sedan 2004 och vi ägnar nästan 30 % mindre tid med patienten jämfört med brittiska läkare. Det finns stora utvecklingsmöjligheter och här är vi gärna med och bidrar.

Så, hur kan vi uppnå en mer jämlik vård och omsorg när vi ägnar för lite tid med patienten med stora gap gällande individanpassning, inte nyttjar den senaste forskningen fullt ut, inte tillämpar samma behandlingsmetoder i alla län, jobbar för ohållbart eller inte har en tillräckligt jämlik tillgång på läkemedel? Vår ambition är att öka fortbildningen bland vård- och omsorgspersonal i Sverige som start. För då tror vi att en mer jämlik vård och omsorg är lättare att uppnå!

Medicinskt uppslagsverk som stödjer patientmötet

För dig som arbetar som vårdkonsult med kontinuitet får du tillgång till ett av Sveriges största medicinska uppslagsverk. Syftet med uppslagsverket är att förenkla den kliniska vardagen för dig där du på ett enkelt sätt kan söka fram relevant medicinsk information som du samtidigt kan paketera på ett pedagogiskt sätt till patienten. I uppslagsverket får du tillgång till tusentals översikter på symptom, diagnoser, behandlingsmetoder, bilder, animerade filmer och evidensbaserad relevant klinisk kunskap och alla uppdateringar görs i samarbete med Karolinska Universitetet och över 200 sakkunniga. Materialet går enkelt att skriva ut och ge till din patient samt förklara under mötet. Många anhöriga uppskattar också att få ta del av informationen.

Fortbildning på dina villkor

Vad brinner du för att fortbilda dig inom? Vad känner du att du behöver komplettera upp med för att vara fullt uppdaterad inom ditt område? Hur skulle du helst vilja ta in information – via föreläsningar, rapporter, kunskapsutbyten eller kurser? När du arbetar som vårdkonsult på Bonliva lyssnar vi in dina behov och drivkrafter och utformar en fortbildningsplan som passar just dig.

Utbildningsstöd patientbemötandet

Att uppnå en jämlik vård är nära sammankopplat med ett jämlikt och förtroendeingivande patientbemötande. Samtidigt visar forskning att patienter som upplever ett positivt bemötande får ett bättre vårdresultat. Vi brinner starkt för förbättring och vill ta ett större samhällsansvar. Därför utvecklar vi just nu ett utbildningsstöd i patientbemötande. Syftet är att du som vårdhjälte får förutsättningar och verktyg att bli ännu bättre på att bemöta patienten och samtidigt skapa större motivation och effektivitet i ditt dagliga arbete. Håll gärna utkik här så berättar vi mer inom kort!

FORTBILDNING – VÅR OMVÄRLD

I april 2017 åkte vi tillsammans med ett par vårdkonsulter till en medicinsk klink i sydöstra Kenya för ett gemensamt kunskapsutbyte.