fbpx

Mammografiläkaren Håkan: "För de patienter som deltar i screening har dödligheten sjunkit med 40%"

ROSA OKTOBER 2020

Varje år får omkring 8000 kvinnor och 60 män i Sverige det ofattbara beskedet:

– Du har bröstcancer.

Håkan Laaksonen, Mammografiläkare

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige och tyvärr känner de allra flesta någon som drabbats. Oktober är månaden då hela Sverige engagerar sig och gör ett extra ryck i kampen mot bröstcancer, för forskningen men också för den allmänna kunskapens skull. Mammografi minskar antal dödsfall som orsakas av bröstcancer, något Bonlivas mammografiläkare Håkan Laaksonen under sin karriär bevittnat på nära håll. Under 25 års tid hjälpte han till att bygga upp mammografiverksamheten på Östersunds sjukhus där han aktivt arbetat med att förbättra svensk bröstcancervård.

“- Kvinnor idag är väldigt välinformerade, det är en stor skillnad från förr. Informationen om bröstcancer och mammografi har nått alla åldersgrupper vilket är en god utveckling. Möjligheterna till framgångsrik behandling är direkt kopplade till att hitta tumören i god tid, därför är det helt avgörande att man går på sina kontroller.” säger Håkan.

Under Håkans långa ledning som screeningansvarig i Östersund har sjukhuset blivit känt för att ha en av de mest välskötta mammografiavdelningarna i Sverige. År 2018 gick han i pension, men har fortsatt jobba på deltid med Bonliva. Som konsult har han har stöttat upp på både privata verksamheter i Stockholm, men också på andra mammografiavdelningar i norra Sverige.

– Möjligheterna till framgångsrik behandling är direkt kopplade till att hitta tumören i god tid, därför är det helt avgörande att man går på sina kontroller.

“- När vi skulle starta upp verksamheten i Östersund så började vi från scratch och vi var till en början väldigt underbemannade. Vi fick lokaler och upphandlade maskiner men det tog några år längre än vi hade hoppats att komma igång. Därför är jag väldigt positiv till bemanningsföretagen idag som hjälper verksamheter med brist på personal”, berättar Håkan.

Arbetet med att etablera kliniken fortskred under flera år och efter att det viktigaste var på plats påbörjade man processen att via folkbokföringsregistret regelbundet kalla patienter till kliniken.

Håkan har under hela sin karriär arbetat för bättre bröstcancervård i Sverige.  foto: Privat

“- Efter hand blev vi allt mer digitaliserade. Vi köpte in moderna maskiner, fick digitala bildhanteringssystem och mer patientdata. Det blev en jättestor skillnad och idag är systemet mycket mer användarvänligt, smidigt och säkert. Vi får även mycket mer tid för patienterna vilket självklart är väldigt viktigt. Överlag har det gått väldigt bra för oss i Östersund”, förklarar Håkan.

Håkan har en positiv syn på framtiden för mammografin och kampen mot bröstcancer. Sedan det svenska mammografiprogrammet infördes har prognosen för en patient som får en bröstcancerdiagnos förbättrats avsevärt och många fler botas idag.

“- Jag har sett hela utvecklingen från tiden innan screening till idag. När man började med mammografi på 80-talet gjorde man det bara på utvalda patienter och det fanns inte någon struktur eller övergripande verksamhet. Därefter har det digitaliserats och utvecklats ordentligt. Behandlingsmetoderna har förbättrats markant vilket har lett till en lägre dödlighet. För de patienter som deltar i screening har dödligheten sjunkit med 40% och vi kan nu bevisa att det påverkar dödsantalet positivt. Det tar lång tid att se en skillnad men siffrorna talar sitt tydliga språk och vi har idag över 30 års uppföljningsresultat som visar vikten av screening. Det är helt enkelt livsviktigt med mammografi”, avslutar Håkan.

 

Text: Isabelle Brandt

 


 

HUR KAN JAG BIDRA TILL BRÖSTCANCERFORSKNINGEN?

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer, och som stödjer både forskning och medlemmar.

Här kan du kan skänka pengar till Bröstcancerförbundet.

 

SÅ UNDERSÖKER DU DINA BRÖST:
instagram_facebook_3.png

1.  Stå framför en spegel. Placera armarna bakom nacken och granska formen. Har brösten sin vanliga form och storlek? Ser bröstvårtorna ut som de brukar?

instagram_facebook_4.png

2.  Känn igenom brösten efter knölar eller andra förhårdnader och om bröstet har oförändrad fasthet. Undersök bröstet med motstående sidas hand. Använd raka fingrar och känn igenom bröstet med små cirkelrörelser.

kläm på brösten

3.  Kläm på bröstvårtan för att inspektera om det kommer ut vätska. Undersök till sist armhålan.

ligg ner

4.  Undersök även brösten i liggande ställning med ena handen under huvudet.

Källa: Bröstcancerfonden


 

Är du vårdpersonal och intresserad av att bidra där du behövs som allra mest? Fyll i vårt formulär nedan – vi hör av oss inom 24 h.