fbpx

Läkarsekreterarens dag 2019

Medicinska sekreterare har en avgörande roll i den svenska sjukvården. De är en viktig del av fundamentet som gör att våra läkare och sjuksköterskor kan avlastas och få mer tid med patienten. Idag den 9 december, på läkarsekreterarens dag, vill vi uppmärksammar dessa stöttepelare som varje dag arbetar bakom kulisserna likt en spindel i nätet och som verkligen förtjänar en hyllning.

Medicinska sekreterare, ofta benämnda läkarsekreterare, är ett relativt ungt yrke som snabbt blivit mycket viktigt för vården. Fram till 1920-talet brukade läkarna själva skriva journalanteckningar men nu började man istället anställa sekreterare för att hjälpa läkarna med uppgifter som journalanteckningar, bokföring och brevväxling. Till en början var sekreterarna ofta privatanställda och yrkesgruppen var relativt liten men på 1950-talet blev det ett yrke med formell utbildning. Dagens medicinska sekreterare främjar patientsäkerheten genom att sjukpersonal får mer tid med patienterna.

– ”När jag pratar med samarbetspartners i offentlig såväl som i privat sektor så är det många som är oerhört tacksamma för den avlastning medicinska sekreterare bidrar med gällande exempelvis skrivandet av patientjournaler, DRG-klassificering och mängder administrativa uppgifter. Dessutom är det självklart för de allra flesta medicinska sekreterare att varje dag erbjuda en mycket hög servicenivå och alltid sätta patienten främst. Därför tycker jag att det är fantastiskt att det finns en dag som uppmärksammar deras väldigt värdefulla insats i vårdkedjan, för utan dem skulle många verksamheter få det väldigt tufft.” säger Anders Markgren, HR- och bemanningsansvarig för medicinska sekreterare på Bonliva.

Dagen till ära vill vi uppmärksamma några av våra vårdhjältar genom att låta dem dela med sig av sina tankar om yrket.


Helena Wiklund  Medicinsk sekreterare, Eskilstuna

 

 

 

 

Varför blev du medicinsk sekreterare?

Jag valde att utbilda mig till medicinsk sekreterare därför att det var en relativt kort utbildning (2 år) där man var garanterad jobb efteråt. Jag har också alltid varit intresserad av hälsa och sjukvård samt administration. Att få jobba inom ett yrke där man gör skillnad och hjälper människor varje dag är något jag brinner för och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Vad tycker du mest om med ditt yrke?

Mötet med människor och att få kunna hjälpa dem. Många starka patientmöten sitter kvar i minnet och har utvecklat mig som person och i min yrkesroll under åren. Som sekreterare får man fungera lite som ”kugghjulet” i vårdapparaten och vara den som lägger den sista touchen.

Det är inte bara att skriva diktat som många tror utan till våra uppgifter hör bland annat att administrera 1177’s hemsida, ordna med intyg och brev, svara i telefon och ta emot patienter i kassan, tidsbokning, registrera i olika kvalitetsregister, ha koll på nycklar, kort, vara chefsassistent, diagnoskodning, protokollskrivning på möten, vara telefon och IT-stöd. Ibland kan det vara snabba ryck om en patient behöver akut handläggning och då gäller det att ha koll på alla arbetsuppgifter som behöver göras.

Från det att patienten kommer in och blir bemött i kassan tills att den går därifrån så sker ett mycket intensivt dolt arbete mellan mig och mina kompetenta kollegor i vårdkedjan. När patienten är nöjd med sitt besök och hjälpen hen fått så känner jag att jag har gjort ett bra jobb. Jag har fått hjälpa människor när de behöver det som mest och kunnat bidra till att deras livssituation blir så bra som möjligt.


Lena Särnstedt Medicinsk sekreterare, Gävle

 

 

 


Varför blev du medicinsk sekreterare?

Efter gymnasiet började jag arbeta som undersköterska i Stockholm. Via jobbet lärde jag känna en medicinsk sekreterare som fick upp mitt intresse för yrket och då bestämde jag mig för att hoppa på utbildningen. På den tiden, i början av 1980-talet, så fanns bara utbildningen i Uppsala, Falun och Västerås. Jag började studera i Västerås och på den vägen är det. Jag har nu arbetat som läkarsekreterare, numera medicinsk sekreterare, sedan 1983.

Vad tycker du mest om med ditt yrke?

Att man ofta arbetar i team och kommer i kontakt med alla positioner inom vården, men även patienter. Det är fart och fläkt, och samtidigt som det är mycket att göra så är det ett intressant yrke. Jag har alltid trivts med mitt jobb men för några år sedan så tog jag tjänstledigt för att studera igen och sen började jag arbeta på HR-avdelningen på Gävle sjukhus. Då kom jag i kontakt med Bonliva och av en slump beslutade mig för att prova på yrket en gång till. Då fastnade jag för det igen och sen dess har jag arbetat som medicinsk sekreterare på heltid.