fbpx

Vill du förbättra äldrevården?

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter på grund- eller specialistnivå som ser förbättringsglädje inom äldrevården. Skicka in dina idéer på förbättringar av äldre- eller demensvården senast 15 november och ta chansen att vinna ett stipendium på 50 000 kr.

Queen Silvia Nursing Award

En av vår tids största utmaningar är en snabbt åldrande världsbefolkning och för att möta denna utmaning instiftades Queen Silvia Nursing Award av Swedish Care International i samband med H.M. Drottning Silvias 70-årsdag. Grundtanken till stipendiet är att äldrevården, framförallt demensvården, har stor förbättringspotential. Ämnet ligger Drottningen nära till hjärtat då även Drottningens mor levde med demenssjukdom.

Det svenska stipendiet delas ut årligen i en prisceremoni som hålls tillsammans med stipendiater från Finland, Polen och Tyskland där vinnarna får motta utmärkelser från H.M. Drottningen. Förutom att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vården så verkar även stipendiet för att generera innovativa idéer samt för att ge sjuksköterskestudenter unika möjligheter att påverka framtidens äldrevård. Vinnarna av stipendiet erhåller, förutom 50 000 kr, möjligheten att genomföra ett skräddarsytt internship som utförs i Sverige och andra länder.

Det är viktigt för oss att så ett litet frö och få in det innovativa tankesättet hos folk redan när de studerar och inte senare när de väl arbetar inom vården.

Innovation inom äldrevården är något som Swedish Care International brinner för och enligt Simon Andersson, som arbetar på Swedish Care International och projektleder stipendiet, så finns stora utrymmen för utveckling.

– ”Det är viktigt för oss att så ett litet frö och få in det innovativa tankesättet hos folk redan när de studerar och inte senare när de väl arbetar inom vården”, berättar Simon. ”Swedish Care International har som företag tyvärr inte mycket möjlighet att vidareutveckla idéerna som kommer in från studenterna. Men om de själva vill gå vidare och utveckla idéen så kan vi hjälpa till, t.ex. med kontakter. Det är viktigt att vi stöttar stipendiaterna att förverkliga sina idéerna, även fast det inte är huvudsyftet med stipendiet.”

Tidigare år har vinnande idéer innefattat bl.a. värmetofflor anpassade för äldre, en speciellt anpassad eltandborste med en påminnelsefunktion för patienter som drabbats av demens samt en mobilapplikation utvecklad för att överkomma språkhinder.

 


Hur söker jag stipendiet?

Enkelt! Följ bara stegen nedan:

1. Säkerställ att du uppfyller grundkravet, det vill säga att du för närvarande studerar för att bli sjuksköterska (på grund- eller avancerad nivå) på en skola i Sverige.

2. Avsätt en stund under närmsta veckan då du gnuggar geniknölarna lite extra för att komma på idéer som du tror har kapacitet att förbättra vården av äldre eller personer som lever med demens. Hämta gärna inspiration från praktik- eller arbetslivserfarenheter; Har du lagt märke till något som enkelt kan förbättras men som samtidigt skulle kunna göra betydlig skillnad för äldre i vårdmiljö?

3. Ansök sedan direkt på Queen Silvia Nursing Awards portal genom att följa länken: https://campaign.queensilvianursingaward.se/. Ansökan ska vara QSNA tillhanda senast 15 november 2019.

4. Tvekar du på ifall din idé är tillräckligt bra? Ansök ändå! Att ansöka går snabbt och det är ofta de till synes enkla idéerna som gör störst skillnad. Glöm inte att du dessutom kan ansöka med flera olika idéer!


 

Varför Bonliva väljer att stödja Queen Silvia Nursing Award

Bonliva är samarbetspartner till Queen Silvia Nursing Award och har suttit med i juryn för stipendiet sedan 2017. Då vi i rollen som bemanningsaktör jobbar för att höja attraktionskraften och innovationen inom sjuksköteyrket så är vårt samarbete med Queen Silvia Nursing Award särskilt betydelsefullt.

–  ”Det fina med stipendiet är att det når ut till enskilda sjuksköterskestudenter som ser förbättringsglädje inom äldrevården och i synnerhet inom demensvården. Det är även kul att stipendiet fokuserar på ett område inom vården som behöver belysas mer samt att det fokuserar på vården utifrån sjuksköterskornas perspektiv.” berättar Gustaf Brandelius, VVD på Bonliva. ”Ett stipendium inom innovation riktat mot sjuksköterskestudenter leder förhoppningsvis till att fler kommer tänka innovativt även i arbetslivet, och genom att samarbeta med Queen Silvia Nursing Award kan vi vara med och påverka framtidens generation av sjuksköterskor.”

 

FOTO: Yanan Li