REBOOST SÄTTER PSYKISK HÄLSA I FOKUS

Bonliva arbetar kontinuerligt med att belysa och stötta betydande behovsområden inom sjukvård och hälsa. Vi är därför glada att kunna presentera utbildningar med årets konsult 2017. KBT-psykologen Sofie Russberg erbjuder utbildningar som betonar hur personalgrupper kan arbeta för att förbättra den psykiska hälsan hos barn, ungdomar och vuxna.

Föreläsningar med workshops:

  • KBT för svåra beteenden
  • ADHD, autism och svag begåvning
  • Trauma/PTSD

Deltagarna får konkreta verktyg i bemötande och färdighetsträning. De får även övning i hur de kan skapa beteendeförändringar hos ungdomar. Verktygen och förhållningssätten varvas med praktisk tillämpning. Utbildningarna riktar sig till personal på SiS, HVB, skolor, socialtjänst och LSS-verksamheter. Inga förkunskaper krävs. Ämnen som berörs:

  • Självskada
  • Sexuellt, fysiskt och verbalt utåtagerande
  • Traumatisering
  • Bemötande vid ADHD, autism och svag begåvning
  • Lära sig se varför svåra beteenden uppstår
  • Beteendeförändring – steg för steg
  • Lågaffektivt bemötande och samtalsmetodik

På länkarna nedan kan ni läsa mer om vad Sofies företag Reboost Psykologtjänst erbjuder alternativt göra en bokning.

REBOOST                                                                                                     BOKA NU