SJUKSKÖTERSKESTUDENTEN REBECCA MOTTOG QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Den 19 april delade H.M. Drottningen ut Queen Silvia Nursing Award till tre av 2017 års stipendiater vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Det är femte året i rad som stipendiet delas ut till sjuksköterskestudenter som bidragit med idéer kring en förbättrad vård och omsorg av äldre.

SJUKSKÖTERSKESTUDENTEN REBECCA ÄR ÅRETS STIPENDIAT

Vi på Bonliva medverkade i juryn och utsåg i julas den svenska sjuksköterskestudenten Rebecca Eriksson till årets stipendiat med följande motivering:

Rebeccas idé belyser ett eftersatt omvårdnadsbehov och främjar hälsa och livskvalitet.

”Rebeccas idé belyser ett eftersatt omvårdnadsbehov och främjar hälsa och livskvalitet. Hennes idé är välutvecklad och underlättar inte bara det dagliga omvårdnadsarbetet utan även den enskilde individens vardag”.

Stipendiet som har grundats av SCI & Forum for Elderly Care ska bidra till att möta en av framtidens största utmaningar, den växande andelen äldre personer i vårt samhälle, genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. I Sverige stöds stipendiet av Bonliva, Aleris, Essity, Johanniterorden, Medicover, Vårdförbundet, Nordnet, Stiftelsen Silviahemmet och Svensk sjuksköterskeförening.

Vi tackar Queen Silvia Nursing Award för förtroendet och för det betydelsefulla arbetet som görs för sjuksköterskestudenter samt vår äldreomsorg och demensvård. Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till att förbättra dessa viktiga områden? Läs gärna mer om Queen Silvia Nursing Award här.

Foto: Yanan Li