Psykiatrisjuksköterskan Elin - en sann vårdhjälte

Psykiatrin har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar i takt med att behovet av psykiatrisk vård ökat. Synen på psykisk ohälsa är i ständigt behov av nya kunskaper och färdigheter varpå ett nytt kurspaket på masternivå med inriktning på psykisk hälsa och återhämtning har startats, med ett helt nytt angreppssätt där patienterna står i fokus. Initiativtagaren är Arcada University of Applied Science i Helsingfors och utbildningen görs tillsammans med Mälardagens Högskola och NTNU Gjövik i Norge för Nordic Master´s Degree Programme in Dialogical and Collaborative Approaches to Mental Health and Recovery (NordMaD).

Elin Lind som arbetar som psykiatrisjuksköterska hos oss är en av de få utvalda för den nya utbildningen. Vi fick en pratstund med Elin, som är en av de tre svenska sjuksköterskorna, om totalt 15 stycken som hösten 2017 antogs till programmet.

Jag tror att återhämtning sker på olika sätt beroende på vilken fas i livet man är. I dagens samhälle förväntas vi hela tiden vara tillgängliga, vilket har blivit likt en folksjukdom. 

Ännu en gång, stort grattis till att du blev en av de få antagna! Hur känns det efter ett halvår in i utbildningen?

Det känns väldigt spännande och jag lär mig mycket varje dag. Det är den första master-utbildningen för psykiatri-sjuksköterskor i Sverige och den gick för första gången år 2017. Att vara en av de antagna känns förstås väldigt roligt!

Vad fick dig att utbilda dig inom VUB psykiatri från första början?

Under min sjuksköterskeutbildning gjorde jag praktik på psykakuten på S:t Görans sjukhus där jag trivdes väldigt bra. Då förstod jag att det var ett ämne jag brann extra mycket för. När jag var färdig sjuksköterska återvände jag till psykakuten på S:t Görans där jag stannade i över 6 år. Jag vidareutbildade mig sedan inom ämnet eftersom intresset för psykisk hälsa växte dagligen.

Bara ett fåtal kandidater i Norden har fått denna chans, och du är en av de tre från Sverige som antogs. Vad bidrog till att just du blev utvald?

Utbudet är begränsat och jag har letat efter liknande master-program både i Europa och USA. Av en slump läste jag om detta master-program och sökte in och skickade in motivering, ansökan och CV. Jag tror att mitt intresse och erfarenhet för ämnet psykisk ohälsa och återhämtning är en bidragande faktor till att jag antogs, något jag är otroligt tacksam för.

Hur skulle du i framtiden vilja bidra och påverka vårt klimat i Norden kring psykisk hälsa och återhämtning?

Mastern behandlar psykisk hälsa och återhämtning på ett helt nytt tankesätt, där patienterna står i fokus. En av initiativtagarna till utbildningen är en sann pionjär, en otrolig inspirationskälla som vi har tät kontakt med. Förhoppningsvis kan jag påverka psykiatrin genom mitt examensarbete som jag skriver i vår. Min plan är att följa uppstarten av en helt ny enhet på Ytterö. Mitt mål är att utvärdera hur det är att öppna liknande enheter för framtida öppningar och fokus kommer ligga på patienter och sjuksköterskor. Under mitt arbete kommer jag att studera fokusgrupper och följa deras tankar och känslor.

Vilket värde anser du att utbildningen kommer att ge för dig och hur kan den bidra till att förbättra Nordens sjukvård – och hälsa i stort?

Jag har lärt mig väldigt mycket under bara en termin och min tro är att denna utbilning kommer bidra till att utveckla  och påverka den framtida psykiatrin i rätt riktning. Norden har en god kunskapsnivå men det finns alltid möjlighet att bli bättre, för patienternas skull. Det är en härlig känsla att förändra till det positiva!

Sist men inte minst, har du någon rutin för återhämtning?

Jag tror att återhämtning sker på olika sätt beroende på vilken fas i livet man är. Livet är en ständig resa och man utvecklas dagligen. Enligt min åsikt är det minst lika viktigt att jobba på sin psykiska återhämtning och sitt välmående som det är att träna eller göra olika aktiviteter. För mig fungerar musik som bra terapi och jag ser till att ta pauser. I dagens samhälle förväntas vi hela tiden vara tillgängliga, vilket har blivit likt en folksjukdom. Mitt tips är således att träna på att stänga av.

Brinner du precis som Elin för det viktiga ämnet psykisk hälsa och återhämtning hittar du mer info till master-programmet HÄR